Work and Travel zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje je obavezno i uključeno je u cenu Work and Travel programa. Osiguranje važi za vreme trajanja programa prema datumima navedenim na DS-2019 formularu. Osiguranje za peti mesec se plaća dodatno, što savetujemo svim studentima! Takođe preporučljivo je uzeti osiguranje i za prvih par dana boravka u Americi, dok ne počne radni deo programa. Lečenje u Americi je jako skupo. Bez osiguranja za vreme putovanja student se može naći u ozbiljnom problemu!

Sarađujemo sa više partnera u Americi. Samim tim postoji i više osiguravajućih kuća. Detaljne informacije o osiguranju student dobija prilikom orijentacije o programu, a pre odlaska u Ameriku. Pristup informacijama u vezi osiguranja se vrši online kroz korisnički nalog. Student je dužan da otvori svoj nalog i preuzme sva dokumenta pre započinjanja putovanja. Karticu zdravstvenog osiguranja štampa, nosi sa sobom na program, i koristi u slučaju posete lekaru.

Tokom boravka student je pokriven zdravstvenim osiguranjem za sve iznenadne situacije osim za nasledne bolesti, bolesti zuba i korekciju vida (posetite oftamologa i stomatologa pre odlaska). Maksimalno pokriće za medicinske troškove neophodnog lečenja je $200.000-$250.000 u zavisnosti od osiguravajuće kuće.

Studentima se savetuje da pre dolaska u ambulantu zakažu posetu lekaru kako bi u tom slučaju platili samo osnovnu participaciju od $25-100. Taj iznos se plaća jednokratno za ceo tok lečenja. Ukoliko nenajavljen dođe kod lekara ili ode u hitnu pomoć u situacijama koje se ne smatraju hitnim, student će najverovatnije biti zadužen za participaciju u iznosu od $250.

U slučaju korišćenja osiguranja, kandidat je dužan da o tome obavesti osiguravajuću kuću u roku od 48 sati. U suprotnom, osiguravajuća kompanija nije u obavezi da snosi troškove lečenja!

Pogledajte kako funkcioniše zdravstveni sistem u Americi – video