Grupa američkih istraživača, čija je studija objavljena u časopisu International “Journal of Workplace Health Management” navodi da psi na radnom mestu mogu ne samo da smanje nivo stresa svojih vlasnika, već da rad učine prijatnijim i za njihove kolege, pa i čitav kolektiv.

Takođe, Randolph Barker, profesor menadžmenta na Virginia Commonwealth univerzitetu dokazao je da pas na radnom mestu doprinosi većoj produktivnosti svojih vlasnika, ali i podstiče bolju komunikaciju i angažman u celoj firmi.
“Oni su poput velikog tampona koji ublažava udarce stresa, pozitivno deluju na produktivnost, utiču na smanjenje izostanaka s posla i postiču radni moral”, naveo je Barker.

Istraživanje je sprovedeno u firmi koja vlasnicima dozvoljava da na posao dovode kućne ljubimce, a zanimljivo, vlasnici koji imaju psa, ali tokom istraživanja s njim nisu dolazili na posao bili su pod najvećim stresom, većim čak od onih koji uopšte nemaju psa. Radnici koji su na posao dolazili sa svojim psom bili su pod najmanjim stresom.

U agenciji Prestige Education dozvoljeno je dovođenje kućnih ljubimaca na posao, naravno i u posetu.

Ovo je naša koleginica Maggie 🙂

[cs_responsive_video radio=”4:2″]https://youtu.be/c9AweVWGFE8[/cs_responsive_video] Nazad na zanimljivosti