Srednja škola Nemačka
Bez biranja regiona

Program kulturne razmene namenjen je đacima koji žele da provedu jednu školsku godinu u Nemačkoj, žive u nemačkoj porodici, pohađaju srednju školu i usavrše jezik. Program je namenjen za uzrast od 15 do 18 godina starosti.

O programu

Program kulturne razmene namenjen je đacima koji žele da provedu jednu školsku godinu u Nemačkoj, žive u nemačkoj porodici, pohađaju srednju školu i usavrše jezik. Program je namenjen uzrastu od 15 do 18 godina starosti.

Đaci imaju obavezu da pohađaju školu sve vreme trajanja programa. Škola se nalazi u blizini porodice u kojoj borave a često se dešava da i deca iz te porodice idu u istu školu. Pohađa se nemačka gimnazija.

Studenti po dolasku u Nemačku pohađaju petodnevni seminar. Na seminaru se upoznaju sa pravilima programa, kulturološkim razlikama između zemlje iz koje dolaze i Nemačke, dobijaju informacije o pravilima vize, osiguranja.

Za vreme boravka đak ima lokalnog koordinatora koji je tu za svaki vid asistencije, ukoliko je đaku potreban savet ili pomoć. Koordinator je u kontaktu i sa đakom i sa porodicom. Takođe đak uvek može kontaktirati i predstavništvo organizacije u Bonu.

Obrazovni sistem

Program traje jedno ili dva polugodišta, a moguće je otići i na kraći boravak od dva ili tri meseca. Maksimum boravka je godinu dana (jedna školska godina). Datum početka programa zavisi od distrikta i same škole, obično u avgustu i septembru. Školska godina obično traje 11 meseci.

Kao učesnici kulturne razmene, đaci ne mogu pohađati završni, četvrti razred. Samim tim, to znači da nisu u mogućnosti da polažu Allgemeine Hochschulreife- Abitur, odnosno završni ispit. Da bi se polagao ovaj završni ispit, neohodno je pohađati privatnu srednju školu u Nemačkoj i završiti bar dva razreda. Izuzetak su zemlje članice EU.

Đaci na razmeni ne dobijaju po završetku polugodišta izveštaj o napretku tokom godine i prelasku u novi razred, već dobijaju izveštaj o pohađanju časova i rezultatima.

Uslovi za upis

Rok za podnošenje kompletne dokumentacije je 15. mart za avgustovski dolazak, 15. septembar za januarski dolazak.

Kandidat mora imati najmanje osnovno znanje nemačkog jezika i dobro poznavanje engleskog jezika. Đak prolazi proveru znanja jezika ili putem testa ili Skype intervjua. Ukoliko nivo znanja nije zadovoljavajući polaznik mora da pohađa kurs nemačkog jezika u trajanju od najmanje 4 nedelje koji organizuje nadležna institucija gde bi troškove kursa i smeštaja snosio sam kandidat. Ukoliko i nakon završenog kursa kandidat ne bi dostigao potreban nivo znanja jezika, ne bi bio prihvaćen na program. Nivo znanja engleskog jezika se određuje putem testa.

Po predaji svedočanstava iz škole koju đak pohađa, škola u Nemačkoj će odlučiti koji razred đak treba da pohađa (ili u koji razred će ga primiti). Savetuje se da se svaki đak unapred informiše o predmetima koje bi tebalo da pohađa u Nemačkoj.

Đaci moraju podneti sledeća dokumanta: popunjenu aplikaciju, pismo porodici gde će đak opisati sebe i svoj svakodnevni život, pismo roditelja koji će opisati svoje dete, potpisanu saglasnost sa pravilima programa, izveštaj od lekara o zdravstvenom stanju đaka, izveštaj iz škole o uspehu đaka, procenu znanja nemačkog i engleskog jezika od strane profesora, pismo preporuke od profesora ili direktora, kopiju pasoša, 3-5 fotografija đaka i njegove porodice.

Smeštaj

Smeštaj je u nemačkim porodicama na teritoriji cene Nemačke. Specijalni zahtevi kao što su izbor lokacije ili veličina porodice ne mogu se garantovati. Zato je bitno da đaci budu fleksibilni. Đaci su privremeni članovi nemačke porodice gde imaju priliku da nauče o nemačkoj kulturi i načinu života. Detaljne informacije o smeštaju đaci dobijaju nakon što ih određena porodica prihvati. U toku programa đaci ne mogu da putuju samostalno, niti biološka porodica i rođaci mogu da posećuju đaka.

Cene

Cena programa za školsku 2018/2019. iznosi 5690€. 

Cena za jedno polugodište iznosi 4660€, za 3 meseca 2900€, za 2 meseca iznosi 2550€ i cena programa za 1 mesec iznosi 2350€.
Dinarski deo aranžmana iznosi 10.000 dinara.

Program traje od 29.08.2018.-14.07.2019. (školska godina). Prvo polugođe traje od 29.08.-06.02., a drugo polugođe traje od 06.02.-14.07.2019.

Cena programa obuhvata:

  • izbor odgovarajuće srednje škole,
  • smeštaj u porodici,
  • transfer od/do aerodroma,
  • zdravstveno osiguranje,
  • orijentacijioni seminar,
  • asistenciju lokalnog predstavnika.

Đak mora poneti novac za prevoz do škole, knjige, džeparac… Preporučeni iznos je 180-250€ mesečno.

Postavite pitanje

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Telefon

Poruka

captcha