Work and Travel program – najčešća pitanja

1. Može li ići na Work and Travel program neko ko nije student?
Ne može. Work and Travel je program kulturne razmene namenjen isključivo studentima.

2. Može li ići na program student koji je u statusu apsolventa ili obnovljene godine?
Ne. Na program mogu ići samo studenti koji su po prvi put upisali tekuću godinu studija i koji redovno daju ispite.

3. Može li student da napusti posao?
Student je u obavezi da ostane tokom trajanja radnog dela programa na poslu koji je prethodno dogovoren sa tačno utvrđenim datumom početka i završetka. U određenim okolnostima, student ima prava da traži od sponzorske agencije da zameni posao. Za promenu mora da dobije odobrenje od partnera iz Amerike.

4. Može li učesnik Work and Travel programa da produži boravak u SAD-u?
Produženje J-1 vize nije moguće. Studenti mogu ići na program isključivo u toku letnjeg raspusta i boraviti najduže 4 meseca na J1 vizi nakon čega automatski imaju pravo na još 30 dana za putovanje. Studenti i ako apliciraju i dobiju neku drugu vrstu vize svakako su prekršili pravila programa i neće im u budućnosti biti odobrena J1 viza. Više o vizi i DS-2019 formularu

5. Mogu li učesnici programa da koriste isti socijalni broj sa prethodnog programa?
Da. Jednom dobijen socijalni broj važi doživotno. Učesnici Work and Travel programa dobijaju SSN isključivo za studentski rad koji odobrava imigraciono odeljenje. Ukoliko se učesnik vrati u Ameriku u okviru nekog drugog programa, ne treba da se prijavljuje za nov socijalni broj.

6. Koje su najčešće satnice na Work and Travel programu?
Satnice na programu variraju u zavisnosti od regiona, vrste posla, zakona o minimalnim naknadama i drugih faktora. Najčešće satnice su u rasponu između $7.50 i $13.

7. Koliku zaradu možete očekivati na Work and Travel programu?
Zarada zavisi od mnogih faktora, najviše od sposobnosti samog studenta i od količine posla u konkretnoj sezoni. Studenti koji rade samo na obezbeđenom poslu mogu da pokriju troškove programa. Studenti koji rade prekovremeno i/ili rade dodatne poslove mogu dodatno da zarade i uštede. Cilj Work and Travel programa nije zarada.

8. Obaveze studenata po pitanju plaćanja poreza?
Svi učesnici Work and Travel programa moraju plaćati federalne i državne takse, a po povratku sa programa vrši se povraćaj poreza.

9. Može li učesnik Work and Travel programa da ima više od jednog posla?
Da, učesnik može raditi više poslova, sve dok poštuje pravila i radne obaveze na prvom poslu na osnovu koga je dobio J-1 vizu. Provera dodatnog posla je obavezna i vrši je američka fondacija.

10. Može li učesnik programa da dođe u Ameriku bez prethodno obezbeđene pozicije?
Ne. Američka fondacija izdaje DS-2019 formular na osnovu koga se dobija viza samo ukoliko učesnik Work and Travel programa ima obezbeđen posao.

Važno. Zbog povećane bezbednosti u SAD-u, učesnici Work and Travel programa se nalaze u SEVIS sistemu koji sadrži sve podatke o njima. Svi studenti na programu u obavezi su da se jednom mesečno loguju u sistem i validiraju svoj status.

PROČITAJ SVE DETALJE O WORK & TRAVEL PROGRAMU