Viza za Work and Travel J-1
Da biste učestvovali na programu kulturne razmene u Americi morate posedovati J-1 (Exchange Visitor) vizu. Agencija obezbeđuje svu potrebnu dokumentaciju vezano na program. Učesnici programa su u obavezi da pribave dokumentaciju vezanu za njihov status (studentski za Work and Travel, đački za AYP). Potrebno je uplatiti taksu konzulatu SAD-a za obradu zahteva. Taksa za vizu iznosi $160 i plaća se u dinarskoj protivvrednosti u Banci Intesa. Agencija posreduje pri dobijanju vize i unosi dokumentaciju u ambasadu nedelju dana pre intervjua (važi samo za WAT studente). Kandidat je dužan da se pojavi na razgovoru. U agenciji ćete dobiti detaljne informacije vezano za dokumentaciju koju svaki kandidat mora priložiti ambasadi.

Šta je DS-2019 formular?
DS-2019 je formular State Department-a koji kandidatu omogućava da bude deo programa kulturne razmene. On sadrži podatke o sponzoru, dužini programa i poziciji (školi za AYP). Sa ovim dokumentom učesnik programa mora izvaditi J-1 vizu u najbližem konzulatu. DS-2019 kandidatu zajedno sa J-1 vizom omogućava ulazak u Ameriku i boravak na programu.

Šta ako kandidat izgubi DS-2019 obrazac?
Ukoliko je DS-2019 obrazac ukraden ili izgubljen, kandidat je u obavezi da odmah obavesti predstavnika agencije ili direktno američku fondaciju. Potrebno je imati uvek i kopije obrasca tokom boravka u Americi.

Odbijanje za J-1 vizu
Ukoliko je kandidat odbijen za vizu, vrši se refundacija prema otkaznim uslovima. Neophodno je da se formular DS-2019 vrati USA organizaciji zajedno uz dokaz o odbijanju. Američki partner i Prestige nisu odgovorni za slučaj odbijanja. Diskreciono pravo američkog konzulata je da odbije kandidata.

I-94 formular
I-94 formular sadrži podatke o datumu ulaska i izlaska iz SAD-a. Svaki putnik koji nije državljanin SAD-a, se evidentira pri ulasku u zemlju. Predstavnici imigracionog, elektronskim putem vrše evidenciju. To označava datum ulaska u SAD kao i status J-1 vize. Na obrascu je takođe naznačena “dužina trajanja boravka” (D/S- Duration of Status). Taj datum se poklapa sa datumom na DS-2019 formularu, plus 30 dodatnih dana predviđenih za putovanje. Ukoliko se razlikuju datumi na I-94 i DS-2019 formularu, kandidat je dužan da napusti zemlju upravljajući se prema datumu na I-94 formularu. Ukoliko kandidati ostanu u Americi nakon datuma navedenog na I-94, rizikuju da budu deportovani i da im se zabrani ulazak u SAD u budućnosti.