Srednja škola u Engleskoj CATS Colleges UK
CATS UK ima tri centra za obrazovanje: Kembridž, London i Kenterberi.
Odobravaju se stipendije i do 100% i na školarinu i na smeštaj!

Obrazovna institucija

CATS College je jedna od najstarijih obrazovnih institucija, osnovana 1952. godine. Za preko 60 godina postojanja hiljade đaka ove škole uspelo je da upiše, a pre svega da završi prestižne svetske univerzitete. Profesori u školi su uspešni ljudi iz sveta biznisa, politike i različitih profesija.

CATS nudi programe: A level, IB (International Baccalaureate Diploma), Cambridge Pre-U, University Foundation. Pored njih postoji i specijalni Medics Program (specijalizovani dvogodisnji program namenjen mladima koji će studirati medicinu, veterinu ili stomatologiju).

CATS UK ima tri centra za obrazovanje: Kembridž, London i Kenterberi.

Obrazovni sistem

A Level je program namenjen ambicioznim individualcima koji imaju za cilj da se upišu na prestižne britanske univerzitete (Top UK). Program traje dve godine i moguće je započeti ga u septembru. Tokom prve godine fokus je na četiri predmeta, a tokom druge na tri predmeta. Ukupna dužina trajanja programa je 6 semestara (6 terms). Postoji i Fast Track A Levels program (izuzev u Kenterberiju) namenjen onima koji mogu da završe dvogodišnji program za svega godinu dana. Program je intenzivan i traje 3 ili 5 semestara. Na kraju prve i druge godine polažu se modularni ispiti. Značajan udeo u ocenjivanju nose i domaći zadaci, i završni IELTS ispit.

IB program se nudi samo u Kenterberiju. Program je namenjen nadarenim đacima koji imaju interesovanja za određene oblasti i predmete. Sa akademske strane moguće je ostvariti bolji uspeh i prosek od onoga koji se može ostvariti na A Levels programu. Izučava se šest predmeta (jezici, prirodne nauke, društvene nauke, matematika i umetnost). Posebna pažnja se posvećuje kritičkom razmišljanju, istraživačkom radu, ali i dodatnim predmetima poput Theory of Knowledge i Creativity, Action and Service. Program traje dve godine odnosno 6 semestara. Završno ocenjivanje obuhvata modularne ispite, domaće zadatke i IELTS ispit.

Cambridge Pre-U program se nudi samo u Kembridžu. Osmislio ga je University of Cambridge International Examinations. Program je namenjen akademski najboljim studentima koji mogu ostvariti i bolje ocene od maksimalnog A*. Detaljno se izučava 3-4 predmeta. Omogućen je prolaz na prestižne univerzitete. Završni ispit se polaže nakon dvogodišnjeg programa u vidu produženog eseja.

University Foundation je program namenjen internacionalnim đacima koji žele da se upišu isključivo na Univerzitete u Velikoj Britaniji (ne Top UK). Program traje godinu dana a izučavaju se tri predmeta plus engleski jezik. Program počinje u septembru, a u januaru se može započeti u Kenterberiju i Londonu. Program traje 3 semestra.

Medics program je dvogodišnji program namenjen ambicioznim i odličnim đacima koji planiraju da studiraju medicinu, stomatologiju ili veterinu. Programom se izučava 3 A level predmeta (biologija, hemija i fizika ili matematika). Posebno se uči engleski jezik iz oblasti medicine, a jednom nedeljno se organizuje i dvočasovni seminar na različite teme iz struke. Svi polaznici se pored AS i A2 level-a spremaju i za polaganje BMAT i UKCAT ispita. Program traje 6 semestara.

Uslovi za upis

Uslovi za upis su sledeći:

  • Za A Levels: minimum 16 godina starosti, solidan uspeh u srednjoj školi, minimum IELTS 5.0.
  • Za IB: minimum 16 godina starosti, solidan uspeh u srednjoj školi, minimum IELTS 5.5.
  • Za Cambridge Pre-U: 16 godina starosti, odličan 5.0 uspeh u srednjoj školi, minimum IELTS 5.5. (u svim segmentima).
  • Za University Foundation: 17 godina starosti, solidan uspeh u srednjoj školi, minimum IELTS 4.5 (u Kembridžu minimum 5.0).
  • Medics Program: minimum 16 godina starosti, uspešno završen GCSE sa ocenama 5A/A*, minimum IELTS 5.0.

Smeštaj

Smeštaj u kome đaci borave je pre svega bezbedan, prethodno proveren i nalazi se blizu škole. Bez obzira na tip smeštaja, o đacima se brine stručno osoblje (odnos je 1:15).

Obezbeđene su rezidencije i porodice, a đaci su raspoređeni pre svega prema uzrastu.
Za mlade od 16-18 godina starosti obezbeđena je rezidencija, sa ishranom. Svaka rezidencija ima svog menadžera koji je tu sve vreme, a maloletna lica imaju danonoćni nadzor. Đaci imaju na korišćenje zajednički boravak i kuhinju. Rezidencije poseduju Wi-Fi. Sobe su jednokrevetne i dvokrevetne sa sopstvenim ili zajedničkim kupatilom. Razdvajaju se đaci od 16 i 17 godina, od đaka koji imaju 18 i više godina. Za đake od 18 i više godina, obezbeđene su i porodice pored rezidencija.

Cene

Cene se odnose na GCSE program, A level (5 i 6 semestara), IB Program (samo u Kenterberiju) i University Foundation.

Kenterberi £8,330/semestru, total £24,990 godišnje.
London i Kembridž £9,995/semestru, total £29,985 za godinu dana.

Cene smeštaja se kreću od 9,900GBP (u Kenterberiju) do max 19,995GBP (godišnje) u Londonu. Postoje opcije sa i bez hrane, sa zajedničkim ili sopsvenim kupatilom, jednokrevetne sobe i sl.

Registracija iznosi 300£ i dinarski deo 10,000RSD.

*Na ove cene školarina je moguće ostvariti stipendiju!

**Postoji popust od 2% za uplate ukupne školarine (program i smeštaj) do dve nedelje pre početka programa, odnosno 5% umenjenje za uplate do 31.marta 2018. godine.

Postavite pitanje

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Telefon

Poruka

captcha