Socijalni broj u Americi. Svaki učesnik programa kulturne razmene je dužan po zakonu da obezbedi socijalni broj kako bi mogao da radi legalno u Americi. Prijava za socijalni broj vrši se u najbližoj kancelariji SSN-a, nakon dolaska u Ameriku.

Kandidat mora dati na uvid:

– pasoš,
– DS-2019 formular,
– J-1 vizu,
– I-94 formular,
– potvrdu o poziciji.

Najbliža kancelarija za Social Security može se naći na ssa.gov. U proseku je potrebno 15 radnih dana da bi se dobio socijalni broj. Nakon 2-3 meseca se dobija kartica sa brojem.
Važno: jednom dobijen SSN važi za ceo život. Kandidat treba da ga čuva i nakon programa!

Proces dobijanja SSN-a

Student mora da aktivira J-1 vizu u SEVIS sistemu.
Student mora da proveri status vize (tri dana nakon aktiviranja). Ukoliko nastane neki problem, kandidat treba odmah da kontaktira američku fondaciju.
Student se prijavljuje za socijalni broj nakon što je aktivirao SEVIS i vizu. Ukoliko je status potvrđen, student će dobiti socijalni broj (SSN). Ukoliko status nije potvrđen, aplikacija za socijalni broj će biti poslata odeljenju Državne bezbednosti. Na taj način se proverava status studenta, što usporava proces dobijanja socijalnog broja.
* Samo studenti sa potvrđenim statusom mogu dobiti socijalni broj u Americi. Studenti koji nisu potvrđeni u SEVIS sistemu, ili se ne pojave prvog dana na poslu i nose “NO SHOW” status, neće dobiti SSN.