Srednje škole u Francuskoj – Program kulturne razmene – AYP 2018/2019
Đaci moraju biti uzrasta 15-18 godina i imati minimum srednje znanje francuskog jezika.
Na program mogu ići na 3, 6 ili 10 meseci.

O programu

Naš partner iz Francuske je nevladina organizacija koja postoji od 1947. godine i 2007. godine je proslavila šezdeseti rođendan. Članica je nekoliko francuskih i međunarodnih organizacija koje garantuju kvalitet i pouzdanost.

Obrazovni sistem

Obrazovni sistem u Francuskoj se razlikuje od našeg. Jedna školska godina ima tri trimestra i počinje u septembru mesecu. Nastava u većini francuskih državnih škola pohađa se četiri puta nedeljno (sreda i subota su neradni dani). Školski dan u proseku traje do 17:00, a ponekad i do 18:00 časova uz pauzu za ručak u trajanju od sat i po do dva (varira među školama). Đaci ne biraju predmete već im se oni dodeljuju.

Klasična francuska gimnazija ima tri razreda:
• Classe de Seconde (uzrast 15-16 godina starosti). Obavezni predmeti su: francuska književnost, dva strana jezika, istorija, geografija, matematika, fizika i hemija, biologija, ekonomija.
• Classe de Première (uzrast 16-17 godina starosti). U ovom razredu, đaci su upisani na jedan od smerova: književnost, ekonomija ili prirodne nauke.
• Classe de Terminale (uzrast 17-18 godina starosti). U ovom razredu đaci su fokusirani na polaganje bakalaureata i provode dosta vremena spremajući se za velike stručne ispite iz ekonomije, književnosti i prirodnih nauka.

Naš partner i mi ne možemo garantovati razred u koji će đak biti upisan. Prilikom prijavljivanja na program, đak treba da se izjasni o razredu i smeru koji želi da pohađa, ali odluku isključivo donosi direktor škole.
Naš partner i mi nismo odgovorni za prijavljivanje đaka za polaganje bakalaureat testova, ali će naš partner pomoći đacima oko zvanične procedure.

Uslovi za upis

Đaci moraju biti uzrasta 15-18 godina (na zahtev se prihvataju kandidati koji za vreme programa pune 19 godina). Na program kulturne razmene mogu ići na tri, šest ili deset meseci (jednu školsku godinu). Za učešće na programu potrebno je imati minimum srednje znanje francuskog jezika, odnosno B nivo (minimum dve godine učenja francuskog jezika). U agenciji se vrši testiranje znanja francuskog jezika. U slučaju lošijeg rezultata na testu neophodno je pohađati pripremni kurs jezika u trajanju od mesec dana, pre početka školske godine (posebno se plaća). Učesnici programa uglavnom pohađaju državne škole, dok u izuzetnim slučajevima je moguće da im bude dodeljena i privatna škola (nije moguće birati). Ukoliko se polazniku dodeli privatna škola, naš partner snosi dodatne troškove školarine. Osim znanja jezika i godina, od đaka se prvenstveno očekuje da budu emotivno zreli, prilagodljivi, slobodoumni sa željom da upoznaju i prihvate nov način i stil života u prosečnoj francuskoj porodici. Za učešće na programu je neophodno popuniti aplikaciju na francuskom jeziku, napisati pismo budućoj porodici (Host family letter), napraviti foto album (photo collage) i priložiti svedočanstva (uz zvanični prevod na francuski jezik) za protekle dve godine školovanja.

Smeštaj

Smeštaj je obezbeđen u pažljivo odabranim porodicama koje proverava, kontroliše i intervjuiše lokalni koordinator. Porodice su volonterske i žele na svoj način da iskuse kulturnu razmenu, otvarajući vrata svog doma đacima iz različitih zemalja širom sveta. U jednoj porodici se mogu naći najviše dva đaka na programu razmene, koji ne mogu biti iz iste zemlje. Porodice mogu da čine i samohrani roditelji, ili roditelji bez dece, ili ih može činiti samo jedan član domaćinstva, ali nikada devojčica nije smeštena u porodicu koju čini samo muškarac. Mogu se nalaziti u malim mestima, urbanim ili ruralnim predelima, predgrađima velikih gradova u stanovima i kućama raličitih kvadratura. Takođe, porodice mogu biti različitih veroispovesti i etničke pripadnosti. Đaci mogu deliti sobu (nikada isti krevet) sa host-sestrom ili bratom (ukoliko su istog pola i sličnog uzrasta). Željeni region i tip porodice se ne može garantovati. Porodice se dodeljuju isključivo prema interesovanjima koje ima đak. Uloga lokalnog koordinatora je da sačeka đake po dolasku na destinaciju, odvede ih u porodicu i kontrolise za vreme trajanja programa. Udaljen je maksimum dva sata vožnje i posećuje đake svakog tromesečja (jednom u tri meseca) dok redovno komunicira sa njima putem telefona i emaila.

Važno. Ukoliko kandidat odbije dobijenu školu, porodicu ili region, naš partner zadržava pravo da kandidatu otkaže program uz penale navedene na programu putovanja. U toku programa đaci ne mogu da putuju samostalno, niti biološka porodica i rođaci mogu da posećuju đaka.

Promena porodice je moguća ukoliko:
– Lokalni koordinator proceni da kandidat i porodica nisu ostvarili najbolji mogući kontakt pa je u najboljem interesu kandidata da mu se pronađe nova porodica. Važno je znati da proces pronalaženja nove porodice može da potraje.
– Porodica-domaćin odluči da ne može da bude deo programa razmene iz ličnih razloga.

Cene

Cene za školsku 2018/19.
Školska godina (10 meseci) iznosi 5550€ i 10.000din., a jedno polugodište (6 meseci) 4060€ i 10.000 din.
Cena programa za boravak od 3 meseca iznosi 3000€ i 10.000 din., a za 2 meseca 2680€ i 10.000 din.
Cena sa biranjem regiona.
Brittany/Provence/Languedoc/Aquitaine/Midi Pyrenees.
Školska godina (10 meseci) iznosi 9650€ i 10.000 din., a jedno polugodište (6 meseci) 6500€ i 10.000 din.
Pariz i okolina. Školska godina (10 meseci) iznosi 10690€ i 10.000 din., a jedno polugodište (6 meseci) 7000€ i 10.000 din.

Krajnji rok za prijavu i dostavu dokumentacije je: 1. april za polazak u septembru za školsku 2018/19. godinu i 1. septembar za polazak u januaru 2019. godine. Program za celu školsku godinu traje od 31.8.2018.-14.6.2019. a za jedno polugođe do 22.2.2019. godine.

Cena obuhvata: smeštaj na bazi punog pansiona u porodici, pohađanje državne ili privatne škole, nadzor lokalnog predstavnika za vreme trajanja programa, dolazni aerodromski transfer kao i prevoz od Pariza do krajnje destinacije.

Cena ne obuhvata: prevoz do krajnje destinacije, školski materijal i knjige (cca 235-300 €), lični džeparac (preporuka – iznos od 200-300€, mesečno), transfer od-do škole 0-200€ (za celu školsku godinu), transfer u povratku (cca 185€), pozivno pismo za vizu (60€) i troškove viziranja, obavezno zravstveno osiguranje (cca 500€ za celu školsku godinu), DHL/Fedex usluga (za slanje dokumentacije cca 70€, na zahtev klijenta). Četvoronedeljni kurs iz francuskog jezika (opcion, a obavezan za one koji nemaju minimum B nivo znanja jezika- cca 1500€).

Način plaćanja. Prilikom apliciranja, plaća se nerefundabilan depozit u iznosu od 350€ i 10.000 dinara. Po predaji aplikacije, uplaćuje se još 500€, a po dobijanju porodice još 850€. Sva plaćanja su u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Raiffeisen banke na dan uplate. Isplata se vrši po dobijanju informacija o školi i porodici ili najkasnije do 1. jula.

Otkazni uslovi:
Ukoliko kandidat odustane od programa nakon prijavljivanja a pre predate dokumentacije i zvaničnog prihvatanja na program od strane našeg partnera, zadržava se depozit.
Ukoliko kandidat odustane od programa nakon prihvatanja na program a pre dobijanja porodice, zadržava se depozit + 15% od vrednosti aranžmana.
Ukoliko kandidat odustane od programa nakon dobijanja porodice, zadržava se depozit + 25% od vrednosti aranžmana.
Ukoliko je kandidat odbijen za program (po predaji dokumentacije) od strane našeg partnera, zadržava se 100€ i 10 000 dinara.
Ukoliko je kandidat odbijen za vizu, zadržava se 900€ i 10 000 dinara.
Ukoliko kandidat svojevoljno napusti program ranije, ili je sa njega izbačen, refundacija se ne vrši.

Postavite pitanje

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Telefon

Poruka

captcha