Privatne škole u Americi – Upis u škole – sa i bez biranja regiona
Za ovaj program se najčešće odlučuju đaci koji nameravaju da u Americi pohađaju više od jednog razreda, ili koji planiraju da upišu neki od prestižnih američkih univerziteta.

Destinacija

Naš partner je organizacija koja posluje godinama sa ciljem da pruži asistenciju kandidatima prilikom upisa u srednje škole, na koledže i univerzitete širom SAD-a. Učenicima se pruža kvalitetno obrazovanje, dok škole dobijaju visoko motivisane učenike iz celog sveta, i tako postižu nacionalni miks među đacima. Organizacija sarađuje sa preko 100 škola širom SAD-a. Obezbeđuje smeštaj tokom školovanja, pruža asistenciju na svim nivoima prilikom odabira i upisa na školovanje.

Privatne škole
Privatne škole u Americi (Private Day) nude mogućnost kvalitetnog školovanja u američkim gimnazijama. Tu mladi imaju priliku da obogate iskustvo živeći u američkoj porodici, družeći se sa američkim đacima kao i brojim internacionalnim đacima. Za ovaj program se najčešće odlučuju đaci koji nameravaju da u Americi pohađaju više od jednog razreda, ili koji planiraju da upišu neki od prestižnih američkih univerziteta.

Obrazovni sistem

Obrazovni sistem u Sjedinjenim Državama smatra se jednim od najkvalitetnijih u svetu. Veliki izbor predmeta i sportova, interaktivni pristup obrazovanju i internacionalna atmosfera odlikuju američko obrazovanje. Na programu u privatnim školama đaci biraju region i školu koju žele da pohađaju. Postoji mogućnost dobijanja diplome po završetku čak i samo završnog, 12. razreda (svaka škola ima svoje uslove koji se moraju zadovoljiti radi ostvarivanja diplome). Đaci pored obaveznih i odabranih predmeta mogu birati i sportove, sekcije i brojne vannastavne aktivnosti.

Đaci počinju srednju školu sa 14 godina i pohađaju razrede od devetog do dvanaestog.

  • 9. razred-freshman
  • 10. razred-sophomore
  • 11. razred-junior
  • 12. razred-senior

Uslovi za upis

Uslovi za upis u srednje škole. Đaci uzrasta 14-18,5 godina imaju pravo učešća na programu. Uslovi za prihvatanje variraju od škole do škole, ali je potrebno imati solidan uspeh u školi (proseka od min 3.0). Svi budući učesnici programa imaju intervju kako bi pokazali nivo zrelosti i motivaciju da učestvuju na programu. Za proveru znanja engleskog jezika koristi se SLEP test ili TOEFL. Neke škole nude i ESL programe (pripreme na engleskom jeziku ukoliko nivo nije zadovoljavajući za učešće na programu).

Smeštaj

Naš partner direktno bira, proverava i smešta đake u pažljivo odabrane porodice. Porodice su veoma važan deo programa, možda čak i jedan od najvažnijih faktora koji direktno utiče na uspešnost programa. Zbog toga je jako važno da je svaki pojedinac smešten u adekvatnu i njemu odgovarajuću porodicu. Proces pronalaženja porodice (matching process) počinje nakon što je učenik prihvaćen u odabranu školu. Ta uloga je poverena lokalnom koordinatoru.

Sve porodice prolaze sledeću proveru:

  • prilažu aplikaciju za učešće na programu (nalik na aplikaciju koju popunjavaju i đaci na programu),
  • imaju obavezan intervju u svom domu sa predstavnicima organizacije,
  • prilažu preporuke,
  • prilažu potvrde da nisu prethodno osuđivani.

Naš partner pronalazi porodice koje se nalaze u blizini škole, i koje pre svega imaju prostora da prime đaka. Porodice mogu činiti majka i otac sa ili bez dece, ali i samohrani roditelji sa decom.
Đaci mogu biti smešteni u jednokrevetne sobe ili deliti sobu sa drugim đakom na razmeni, ili host-sestrom i bratom (isključivo istog pola). Obezbeđena su sva tri obroka (doručak, ručak i večera), dok je ručak u obliku lanč paketa.

Cene

Cena školske godine u privatnim školama BEZ MOGUĆNOSTI BIRANJA REGIONA iznosi $14.350 i 10.000 dinara (u ceni su školarina, smeštaj, osiguranje i trošak podnošenja aplikacije).

Cene privatnih škola se kreću od $19.950 (Oklahoma) do $57.950 (Masačusests).
Trošak podnošenja aplikacije iznosi najčešće $200 (zavisi od škole). Dinarski deo iznosi 10.000 dinara.

Postavite pitanje

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Telefon

Poruka

captcha