Znanje stranog jezika pruža svakom pojedincu brojne mogućnosti, u poslovnom svetu i svakodnevnom životu. Odabrali smo proverene, međunarodno priznate škole jezika. Kursevi jezika su namenjeni svim uzrastima. Postoje kursevi za juniore od 10-19 godina u vidu letnjih i zimskih kampova sa nadzorom. Postoje kursevi za odrasle koji moraju imati minimum 16 godina (gornja starosna granica ne postoji). Postoje stručni i specijalizovani kursevi za profesionalce (poslovni korisnici). Na početku kursa vrši se testiranje. Polaznici se svrstavaju u male grupe prema nivou znanja. Po završetku kursa dobija se sertifikat. Kursevi mogu biti standardni, intenzivni, porodični, specijalizovani za brojne oblasti (ekonomiju, turizam, medicinu itd.), kursevi za profesore jezika…

Smeštaj je u porodicama, apartmanima, studentskim rezidencijama ili hotelima. O tome polaznici sami odlučuju. Dužinu boravka takođe biraju sami (dve nedelje i duže). Kursevi su aktuelni tokom cele godine izuzev kampova koji se organizuju u toku letnjeg i zimskog raspusta. Polasci su uglavnom individualni ali i grupni. Prednosti individualnih polazaka u odnosu na grupne su brojne. Polaznici postižu veći napredak u učenju jezika (usmereni su na polaznike iz celog sveta a nisu deo grupe vršnjaka iz svoje zemlje). Potpuno su bezbedni jer se o njima brinu predstavnici škole na destinaciji.

Kategorije – odrasli i juniori

Za najmlađe polaznike i tinejdžere smo pripremili brojne kampove jezika sa nadzorom. Odrasli se mogu opredeliti za klasične ili specijalizovane kurseve na brojim destinacijama.

Izbor jezika i destinacije

Odaberite jezik prema destinaciji gde se on izvorno govori!

Rezervacija

Rezervišite svoje putovanje online ili lično u agenciji uz našu pomoć!