Radi i putuj – zablude studenata

Studenti često imaju zablude o programu Radi i Putuj. Evo najčešćih.

• Radi i Putuj je radni program.
Ne, Work and Travel je program kulturne razmene gde je akcenat na učenju jezika, integraciji sa američkim stanovništvom, putovanju, druženju.

• Agencija garantuje posao.
Posao se ne može garantovati, kao ni sama pozicija. Poslodavac ima pravo da otkaže posao ili da prebaci studenta na neku drugu poziciju ako tako proceni. U slučaju otkaza koji student nije prouzrokovao, fondacija će naravno ponuditi nov posao.

• Broj sati mora biti garantovan.
Ne mora, može varirati u zavisnosti od obima posla. Isto važi i za američke državljane.

• Studentu se nameće posao i u obavezi je da ide na njega.
Kod nas u agenciji nije. Student sam bira posao i lokaciju među aktuelnim ponudama.

• Veća satnica znači i veću zaradu.
Zarada se ne može unapred izračunati. Puno zavisi od sposobnosti i angažovanja samog studenta, ali i od same sezone, kao i da li radi jedan ili dva posla.

• Program je namenjen isključivo zaradi.
Nije. State Department i zabranjuje da se na taj način program promoviše.

• Full opcija mora da ima i obezbeđen smeštaj.
Ne mora. Ima ponuda, naročito u velikim gradovima, gde studenti moraju sami naći smeštaj (dobijaju smernice). Info o smeštaju postoji na svakoj ponudi.

• Agencija garantuje dobijanje vize.
To je nemoguće. Diskreciono pravo ambasade je da odobri li ne vizu aplikantu. Primamo na program samo studente koji ispunjavaju uslov i prolaznost je visoka, ali uvek se može desiti da neko bude i odbijen iako nema loš status.

• Apliciranje za turističku vizu i produženje boravka u Americi je ok.
Nije. To je svakako kršenje pravila programa. Neko ko je jednom produžio boravak imaće problem za dobijanje vize u budućnosti.

Više info o Work and Travel USA programu