Dvogodišnji koledzi u Americi – Community Colleges
Upis na koledž je dobar i pristupačan način da se započne studiranje u Americi za one koji žele da dobiju univerzitetsku diplomu. Takođe studenti mogu pohađati dve godine koledža nakon čeka dobijaju sertifikat i mogu započeti svoju profesionalnu karijeru.

Destinacija

Naš partner je organizacija koja posluje od 2001. godine sa ciljem da pruži asistenciju kandidatima prilikom upisa u srednje škole, na koledže i univerzitete širom SAD-a. Njihova misija je da pruže polaznicima kvalitetno obrazovanje, dok škole i fakulteti dobijaju visoko motivisane studente iz celog sveta, i tako postižu nacionalni miks. Organizacija sarađuje sa velikim brojem obrazovnih institucija širom SAD-a, obezbeđuje smeštaj tokom školovanja, pruža asistenciju na svim nivoima prilikom upisa na školovanje, kao i tokom samog školovanja.

Dvogodišnji koledži (Community College Program)

Upis na dvogodišnji koledž je dobar i pristupačan način da se započne studiranje u Americi za one koji žele da dobiju univerzitetsku diplomu. Program je idealan za one koji:

 • Nemaju položen TOEFL ili IELTS test engleskog jezika.
 • Imaju slabiji nivo znanja engleskog jezika koji mogu unaprediti kroz ESL program na samom koledžu.
 • Žele upis na prestižne američke fakultete kao što su UCLA, UC Berkeley ili Columbia University, ali to ne mogu po završetku srednje škole zbog slabijeg proseka, znanja jezika i nepoloženog SAT testa.
 • Nemaju dovoljno finansijskih sredstava za sve četiri godine, već ostvaruju značajnu uštedu pohađajuću dve godine na Community College-u, a potom se prebacuju kao transfer studenti na univerzitete gde mogu ostvariti i stipendiju (opcija 2+2). Ivy League škole (UC Berkeley, Columbia, Yale, Carnegie Mellon , UCLA) u većini slučajeva ne daju stipendije internacionalnim studentima.

Šta znači opcija 2+2?
2 godine na Community College-u + 2 godine na prestižnom Univezitetu = BACHELOR Diploma (sa uštedom od bar 50%).
Studenti koji se prebacuju na prestižne univezitete treba da imaju prosek GPA min 3.0. Studenti uzimaju predmete koji nose 15 bodova (credits) po semestru.

Važno! Za one koji žele da završe fakultet u što kraćem roku predlažemo upis u američku srednju školu (posle završene druge godine srednje škole) koja je u isto vreme i Community College i na taj način đaci tokom srednje škole stiču određeni broj bodova (credits) koji se priznaju na Community College-u.

Koledž

Koledži  (Community College Program).

Naš partner sarađuje sa odabranim koledžima koji imaju jaku podršku za internacionalne studente. Koledži nude dosta različitih programa i predmeta gde studenti mogu steći dvogodišnju diplomu (Associate Degree) nakon čega se mogu prebaciti na univerzitete. Koledži na koje se šalju studenti imaju saradnju sa lokalnim univerzitetima gde se studentima obezbeđuje transfer. Oblasti koje se mogu studirati su Liberal Arts, Computer Science, Architecture, Business Administration, Environmental Science and Psychology.
Studenti koji ne žele dalje da studiraju mogu da pohađaju programe koji će im omogućiti da nakon završenog koledža započnu profesionalnu karijeru. To su programi koji traju dve godine. Mogu se izabrati polja kao što su marketing, knjigovodstvo, zdravstvena nega… Student dobija sertifikat na kraju.

Spisak koledža:

 • College of the desert – Palm Desert, CA
 • Ohlone College – Fremont, CA
 • West hills College – Coalinga, CA
 • College of Central Florida – Ocala, FL
 • Moraine Valley Community College – Palos Hills, IL
 • Bunker Hill Community College – Boston
 • Delaware County Community College – Media, PA
 • Olympic College – Bremerton, WA
 • Skagit Valley College – Mount Vernon, WA

Uslovi za upis

Najčešći uzrast studenata je od 17 do 25 godina starosti. Svi kandidati moraju imati završenu srednju školu (sa izuzetkom onih koji pohađaju američku srednju školu u okviru Community College-a. Ukoliko diploma srednje škole nije priznata u Americi, kandidat može započeti program na nivou koji je priznat i pohađati predmete koji su mu potrebni. Sva dokumentacija mora biti prevedena na engleski jezik i overena od strane sudskog tumača. Tačan spisak dokumentacije varira u zavisnosti od izbora škole i programa. Student ne mora imati položen TOEFL ili IELTS test, već po dolasku na destinaciju polaže test znanja engleskog jezika (English Assesment Test). Za one koji ne ostvare dovoljan broj poena za pohađanje koledža, obezbeđen je intenzivan kurs jezika (ESL program koji se posebno plaća).
Pri apliciranju na program treba priložiti:

 • Popunjenu aplikaciju na engleskom jeziku.
 • Transkripte iz srednje škole (uz ovlašćeni pevod).
 • Izvod iz banke o stanju na deviznom računu (izvod treba da bude na iznos od 20.000$).
 • Formulare o finansiranju školovanja (Sponsor Letter/ Affidavit of Support).
 • Dva pisma preporuke.
 • Kopiju pasoša.
 • Bilo koja druga dodatna dokumenta koja koledž ima pravo da zatraži.


Rok za prijavu za školsku 2014/15. godinu je:

za jesenji (FALL) semestar-1.6.2014.
za prolećni (SPRING) semestar-1.11.2014.
Ukoliko student zakasni sa prijavom, postoji mogućnost apliciranja na one fakultete čiji raspored je po četvoromesečjima, pa samim tim 4 puta u toku godine se mogu započeti studije.

Smeštaj

Naš partner ima rezervisana mesta u studentskim domovima i apartmanima za svoje studente. Za one koji žele da upoznaju što bolje američki način života i kulturu, postoji i smeštaj u porodicama. Nakon što student bude prihvaćen na određeni koledž pronalazi mu se pažljivo birana porodica koja je proverena od strane same organizacije. Biraju se porodice koje pokažu veliku želju i motivaciju da ugoste inostrane studente, i da im pomognu da upozanju američku kulturu. Svaka porodica takođe ispunjava aplikaciju za učestvovanje na ovom programu. Posećuje se kuća i vrši se intervju sa svakim članom porodice. Ukućani prilažu pisma preporuke i potvrdu da nisu osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak. Pri odabiru porodice, brižljivo se uklapaju interesovanja porodice i učenika.

Cene

Cene se kreću od $17.450 (u proseku su $19.000) i obuhvataju:

 • školarinu,
 • smeštaj sa ishranom,
 • zdravstveno osiguranje,
 • troškove aplikacije i depozite.

Dinarski deo programa iznosi 10.000 dinara.

Dva koledža sa kojima sarađujemo prihvataju i srednjoškolce od 16 godina, koji mogu po završetku dobiti diplomu srednje škole, a potom nastaviti školovanje na istom koledžu.

Školarina se plaća iz tri dela. Prvo se plaća prijava nakon podnošenja kompletne aplikacije u iznosu od $300 (ulazi u cenu školarine) i 10.000 dinara, zatim 50% od cene školarine kada je student prihvaćen a pre izdavanja I-20, i poslednja uplata je preostalih 50% školarine koji se plaćaju kada student dobije vizu i pre konačnog slanja svih detalja o programu.

Troškovi aplikacije u iznosu od $300 i 10.000 dinara su nerefundabilni.

Postavite pitanje

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Telefon

Poruka

captcha