Kako odabrati kvalitetnu školu jezika u Velikoj Britaniji? Akreditacije koje škola ima poput British Council-a i English UK-a, veoma su bitan faktor. Takodje, škola dobija izveštaj koji je obradio i publikovao Britanski državni inspektorat ISI (Independent School Inspectorate). Najbolje škole su ocenjene 1* u svim kategorijama, a među njima su i naši partneri St Giles International, Language in London, Studio Cambridge, The London School of English, ISIS Education, Frances King.

Osim opšte zadovoljavajuće ili nezadovoljavajuće ocene, inspektorat pojedinačno ocenjuje kvalitet nastave, a potom uspeh polaznika; bezbednost polaznika i organizaciju unutar škole; ulogu osoblja u školi i njihovo vođenje škole, nastave, aktivnosti i slično. Ocene su označene zvezdicama, 1*, 2* i 3*, a 1* je najbolja ocena što znači da su očekivanja i premašena. Škole se mogu lako proveriti kao i njihove ocene. Provera se može izvršiti na http://www.educationaloversight.co.uk/reports/

Nazad na pretragu za junioreza odrasleza poslovne ljude

Nazad na zanimljivosti