Kako izabrati školu jezika u inostranstvu?

Jedna od najčešćih dilema naših klijenata je kako da izaberu adekvatnu školu jezika? Kako da se opredele između više različitih škola? Postoji više faktora o kojima treba razlimisliti pre nego što se odlučite za određenu školu ili vrstu kursa. Postoji nekoliko pitanja na koje bi trebalo da znate odgovor pre nego se opredelite.

Kada počnete da planirate odlazak na kurs nekog jezika u inostranstvo, verovatno prvo razmišljate o lokaciji, veličini škole, vrsti kursa, kulturnim aktivnostima. Ako zaista ozbiljno želite da se posvetite učenju nekog stranog jezika u inostranstvu, postoji pet ključnih faktora na koje treba da obratite pažnju.

[cs_dropcap word=”1.” size=”25″ bgcolor=”#29ace3″]Akreditacije

To je verovatno najbitniji faktor na koji treba obratiti pažnju. Kvalitet škole i samog kursa se ogleda kroz akreditacije. Akreditacija je garancija kvaliteta koji se odnosi na kvalitet nastavnog kadra, nastavnog programa, kvalitet samog školskog objekta, smeštaja, kvalitet kompletne usluge koja se polazniku pruža. U različitim zemljama postoje različite akreditacione institucije. Takođe postoje i međunarodne institucije koje vrše akreditovanje. Bilo da su nacionalne ili internacionalne, imaju za cilj da osiguraju da njihove članice imaju visoke standarde kvaliteta za programe i usluge koje nude. Redovno se vrše provere akreditovanih škola kako bi se utvrdilo da i dalje zadovoljavaju određene standarde. Ako niste sigurni koje su akreditacije vezane za koju zemlju, možete nas kontaktirati kako biste dobili sve potrebne informacije.

[cs_dropcap word=”2.” size=”25″ bgcolor=”#29ace3″]Nacionalni miks

Bitno je da znate koji je nacionalni miks u određenoj školi. Odakle dolaze ostali polaznici? Jako je bitno da u učionici ne bude previše polaznika iz iste zemlje. Polaznici se često iznenade kada ih na nastavi bude 40-50% iz iste zemlje, naročito ako su iz zemlje odakle oni dolaze. Ako ima previše polaznika iz iste zemlje, često se dešava da oni pričaju međusobno na svom jeziku. Ili da imaju iste potrebe vezano za učenje koje se razlikuju od Vaših, pa se može desiti da ne možete napredovati na zadovoljavajuć način. Na nastavi ne bi trebalo da bude više od 20% polaznika iz iste zemlje. Ako ima i manje, to je bolje. Polaznika iz Srbije (Bosne, Crne Gore…) nema nikada previše ukoliko se ne radi o grupnom putovanju. U tome je velika prednost individualnog odlaska na kurseve u odnosu na grupni. Jako je bitno da prilikom odlaska na kurs jezika u inostranstvo što više komunicirate na jeziku koji učite. I na nastavi, i van nje. Ukoliko ste deo grupe teško je sprečiti komunikacija na maternjem jeziku između polaznika što utiče loše na učenje stranog jezika. U katalozima škola bi trebalo da bude navedeno kakav je nacionalni miks. Kvalitetnije škole ističu to kao svoju prednost u odnosu na konkurenciju.

[cs_dropcap word=”3.” size=”25″ bgcolor=”#29ace3″]Pravilo da se priča samo određeni jezik

Škola bi trebalo da ima politiku da se komunicira isključivo na određenom jeziku. To osigurava polazniku da svi pričaju samo jezik koji se uči. Sankcije za one koji krše pravilo mogu biti upozorenje, u nekim slučajevima čak i udaljavanje sa nastave na određeno vreme. Ovakva politika uz nacionalni miks osigurava da kandidat postigne odlične rezultate u učenju i ozbiljan napredak.

[cs_dropcap word=”4.” size=”25″ bgcolor=”#29ace3″]Plan nastave

Neke škole drže nastavu isključivo iz udžbenika, dok druge knjige uopšte i ne koriste. Akreditovane škole imaju dobro osmišljen nastavni plan i program koji zadovoljava visoke standarde. Program mora da pokriva sve aspekte učenja jezika: slušanje, govor, čitanje, pisanje, gramatiku i izgovor. Postoje škole koje imaju svoje, inovativne programe koji podrazumevaju učenje jezika na jedan potpuno nov i savremen način (npr. učenje kroz obilaske muzeja i sl.). Testiranje prilikom dolaska (ili online pre puta) je obavezno kako biste bili smešteni u adekvatnu grupu. Takođe, obavezno je i testiranje na kraju boravka kako biste dobili sertifikat.

[cs_dropcap word=”5.” size=”25″ bgcolor=”#29ace3″]Broj polaznika u učionici

Bitna je i veličina škole i veličina grupe u okviru koje se uči jezik. Ali veličina grupe je jedan od najvažnijih faktora prilikom odabira škole. Najčešće grupa ima 15 polaznika. Više polaznika u grupi dovodi do toga da se izgubi pažnja nastavnika na svakog pojedinca. Idealno je da u grupi bude od 8-12 polaznika. To je naročitno bitno za početnike.

[cs_alert type=”success” bgcolor=”#f1f1f1″ border_color=”#e2e2e2″ text_color=”#428bca”]Pogledajte ponude za kurseve jezika u inostranstvu[/cs_alert]