Dokumenta za američku vizu

Work and Travel USA

J1 viza za kulturnu razmenu

Svaki student prijavljen na Work and Travel program dužan je da izvadi J1 vizu. Agencija Prestige pomaže pri zakazivanju razgovora u ambasadi, unosi dokumentaciju za svoje studente i priprema ih za razgovor.

Spisak dokumenta za ambasadu (vizu):

 1. Novi i ukoliko imate stari pasoš.
 2. Jedna fotografija 5X5cm na svetloj pozadini (izrađena i u elektronskom formatu).
 3. Konfirmaciona strana aplikacije – DS-160 formular koji se popunjava na sajtu ambasade. Aplikacija
 4. Dokaz o uplati $160 za vizu (isključivo u Banci Intesa).
 5. DS-2019 – obezbeđuje Prestige.
 6. Job offer – obezbeđuje Prestige.
 7. SEVIS (isplaćen sa programom) – obezbeđuje agencija.
 8. Potvrda o studiranju (nova, staru smo poslali u Ameriku).
 9. Spisak položenih ispita.
 10. Indeks.
 11. Test o pravima radnika u Americi (dobija se kod nas u agenciji). Info o pravima

Napomena: MRV obrazac (vizna taksa) se može uplatiti tek nakon što je popunjena aplikacija za vizu DS-160. Kreiranje DS-160 formulara se vrši na sajtu https://ceac.state.gov/GENNIV/. Detaljne instrukcije oko popunjavanja formulara student dobija u agenciji. Kada je formular popunjen, izdaje se nalog za plaćanje vizne takse. Rok plaćanja je 3 dana od momenta kreiranja naloga. Uplata se vrši isključivo u Banca Intesa u dinarskoj protivvrednosti.

VAŽNO. Sve Work and Travel agencije u Srbiji koriste jedinstven sistem za zakazivanje termina u ambasadi. Agencije nemaju svoje termine već se razgovori zakazuju prema raspoloživosti u sistemu.

Podnosilac molbe mora da priloži fotografiju u boji koja ispunjava sledeće uslove:
Anfas (ne iz profila) – gledajući direktno u foto-aparat.
Cela glava, od vrha kose do brade mora da bude vidljiva.
Poželjno je da se vide uši.
Fotografija mora da ima belu ili približno belu, jednobraznu pozadinu.
Fotografija ne sme da bude starija od šest meseci.
Fotografija ne treba da bude oivičena.
Dimenzije fotografije treba da budu 50mm x 50mm, a glava mora da bude u centru fotografije.
Podnosilac zahteva ne sme na fotografiji da nosi naočare.
Podnosilac zahteva ne sme na fotografiji da nosi šešir ili maramu.

Korisni linkovi: