Skole jezika u inostranstvu

Da li obrazovanje poznaje godine?

Nebrojeno puta sam čula izjavu: " to je za ove mlade, mi smo našu školu završili". Postavlja se pitanje šta to znači i da li se sticanjem diplome naše obrazovanje završava?