Kursevi japanskog jezika Tokio – KAI

Kai škola jezika se nalazi u centru grada. Sama reč „Kai“ ima više značenja i predstavlja okean, susret, razumevanje, svet...